باشگاه کارآفرین

 

 

 

 

برای چه آمده ایم؟

باشگاه کارآفرینی و مهارت در تیرماه 1399 توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با این رسالت ایجاد شد که دانشجویان را برای دنیای کسب و کار آماده نماید و آنها را وارد این فضا کند به نحوی که هر فرد در جایگاه متناسب خود قرار بگیرد.

بدین ترتیب تلاش بر این بوده که فاصله بین مهارت های دانشجویان و نیازهای کسب و کارها و هزینه آماده شدن نیروی کار را کمتر کنیم. از سردرگمی دانشجویان در فضای کسب و کار بکاهیم و زمینه فرصت های شغلی عالی موجود را نشان دهیم.

امروزه مسئله اشتغال تنها موضوع کاریابی نیست و حل آن نیازمند نگاه عمیق تری است، ما بر این باوریم که برای توسعه و ارزش آفرینی باید اهمیت ویژه ای به ارزشمند ترین منابع کشورمان یعنی شما دانشجویان بدهیم، برای حل ریشه ای مسئله اشتغال باید به راهکاری برد-برد میان نیروی کار و کسب و کار دست یابیم که لازمه تحقق آن برقرار کردن بیشترین تناسب میان شغل و شاغل، یعنی مهارت است.

در باشگاه کارآفرینی و مهارت افزایی دانشگاه چه خبر است؟

بعضی مهارت‌ها هست که کیفیت زندگی را بالا می‌برند، خیلی بالا. در «باشگاه مهارت افزایی » همین مهارت‌ها را آموزش می‌دهیم.

این دوره‌ها چه فایده‌ای دارند؟

بعد از این دوره‌ها شما می‌توانید کارهایی را انجام بدهید که خیلی‌ها دوست دارند، اما نمی‌توانند.