خدمات تخصصی بخش مواد

مقدمه

در سر تا سر جهان صنایع حمل و نقل و هوا فضا به دنبال استفاده از موادی با راندمان بالاتر و کاهش هزینه های تولید هستند. علاوه بر آن علاقه مندی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای نیز منجر به توجه زیاد محققان به مواد سبک وزن نظیر آلیاژ های آلومینیم و منیزیم، به عنوان سبک ترین مواد فلزی و آلیاژ های پایه آلومینیوم و منیزیمی برای تولید مواد کامپوزیتی شده است. در این زمینه واحد تحقیقاتی مواد فلزی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار توانسته است با تلاش روزافزون و با تکیه به دانش روز و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و بومی سازی تولیدات، برای اولین بار انواع آلیاژهای منیزیم، و انواع کامپوزیت های زمینه آلومینیمی و منیزمی به صورت میل گرد و ورق و با خواص عالی را تولید نماید.

 

 

                         

 

تولید انواع آلیاژهای منیزیم به صورت میلگرد و ورق:

 

       1) AZ80 alloy

       2)AZ61 alloy

       3) AZ 63 alloy

       4) AZ31 alloy

       5) Mg-Zn-Y alloy

       6)Mg-Zn-Y-Nd alloy

      7) Mg-Ca alloy

      8) Mg-Gd-Zn-Zr alloy

      9) Mg-Al-Zn alloy

 

تولید انواع نانو کامپوزیت های زمینه منیزیمی و آلومینیمی به صورت ورق و میلگرد:

 

         1)AZ80/nano-Al2O3

         2)AZ80/nano-SiC

         3)AZ80/Gr

         4)AZ80/Al2O3/Gr

        5)AZ80/SiC/Gr

        6)AZ80/CNT

       7)Al/nano-Al2O3

       8)Al/nano-SiC

 
 در حال حاضر این مرکز در زمینه ساخت قالب، اکسترود، تغییرشکل گرم و تغییر شکل شدید sever deformation مواد فلزی قادر به ارائه خدمات و مشاوره می باشد.