خدمات تخصصی فناور برق

 

 

خدمات تخصصی (در حوزه ذخیره سازی انرژی الکتریکی)

 

    انجام آنالیز و تحلیل و طراحی نیروگاه باتری

 

    مطالعات تخصصی جایابی واحد های ذخیره سازهای بزرگ در شبکه های توزیع و فوق توزیع


    مطالعات تخصصی تعیین اندازه بهینه واحد های ذخیره سازهای بزرگ در شبکه های توزیع و فوق توزیع


    مطالعه و آنالیز خدمات جانبی ذخیره سازهای انرژی در شبکه های قدرت


    انجام مطالعات اقتصادی نصب واحدهای ذخیره ساز وانادیوم


    شارژهای سریع (Fast charging) برای استفاده در خودروهای الکتریکی هیبرید و زیردریایی­های دیزل الکتریک


   مطالعه و بررسی برروی باتری­ها و طراحی و ساخت شارژرهای صنعتی با کاربردهای خاص