پروژه های تحقیقاتی

  

 

 

زدیف سال اجرای طرح عنوان طرح کارفرما مجری
1 1393 طرح انجام خدمات مشاوره ای برای ارائه الگو و نقشه محله بندی شهر سبزوار و توحید شهر شهرداری سبزوار دکتر عبدالمجید ارفعی مقدم
2 1393 مشاوره، طراحی، پیاده سازی و دریافت گواهینامه سیستم استاندارد iso 9001-2008  از شرکت QAL برای سازمان مدیریت پسماند سبزوار سازمان مدیریت پسماند سبزوار دکتر عبدالمجید ارفعی مقدم
3 1394 انجام عملیات نقشه برداری و تهیه بانک اطلاعات مکانی (GIS) رقبات روستایی اداره اوقاف شهرستان سبزوار اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سبزوار  دکتر حمید رضا عزت پور
4 1394 بررسی کیفی و کمی (آنالیز)پسماندهای پزشکی بیمارستان ها و درمانگاه های کلیه مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و مطب پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی سبزوار مدیریت پسماند شهرداری سبزوار مهندس علی دروگر مقدم
5 1394 مشاوره، طراحی، پیاده سازی و دریافت گواهینامه استاندارد (ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی) و (OHSAS – ISO 18001 سیتم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) از شرکت QAL برای سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار مدیریت پسماند شهرداری سبزوار دکتر حسین جلیلوند
6 1395 طراحی و شبیه سازی سل برهمکنش نوری فرابنفش با ذرات معلق در هوا پژوهشکده علوم و فناوری های نوین - گروه تخصصی شهید زین الدین دکتر هادی برزویی 
7 1395 مشاوره و استقرار سیستم مدیریت تضمین کیفیت بر اساس سیستم ISO 9001:2015 و عقد قرارداد با شرکت QAL انگلستان جهت اخذ گواهینامه مزبور از این شرکت مرکز درمانی سلامت سبزوار مهندس علی دروگر مقدم
8 1395 مشاوره و استقرار سیستم استاندارد مدیریت اثربخش براساس سیستم  ISO 10015:1999 و سیستم استاندارد مدیریت تضمین کیفیت براساس سیستم  ISO 9001:2015 و عقد قرارداد با شرکت QAL انگلستان جهت اخذ گواهینامه مزبور از این شرکت  انتشارات خط سفید  مهندس علی دروگر مقدم 
9 1396 استقرار استاندارد ایمنی تخصصی HSE سازمان مدیریت پسماند سبزوار دکتر سمیه دولت ابادی
10 1396 آموزش همگانی تفکیک پسماند از مبدا در پارک های عمومی شهر سبزوار سازمان مدیریت پسماند سبزوار دکتر سمیه دولت ابادی
11 1396 اجرای بتن رنگی پودری جهت محوطه پارک طراوت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار دکتر فاطمه صادقی فر
12 1396  مطالعه فیلوژنتیک و تکاملی مخمرهای سیاه بومی ایران با تاکید بر قابلیت زیست پالایی خاکهای آلوده به مواد نفتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور دکتر سمیه دولت ابادی
13 1396 استقرار استاندارد ایمنی تخصصی HSE و استاندارد تضمین کیفیت بر اساس استاندارد 9001 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار دکتر فاطمه صادقی فر
14 1398 توسعه و  تولید کا مپوزیت زمینه Al7075 با اثر بخشی فوق العاده استحکام تقویت شده با GNP+CNT صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور دکتر حمید رضا عزت پور
15 1398 مطالعه فیلوژنتیک و  تکاملی قارچهای موکورال بومی ایران با تاکید بر قابلیت زیست پالایی خاکهای آلوده به مواد نفتی مرکز مطالعات و همکاری های علمی  بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(ICRP) دکتر سمیه دولت آبادی
16 1399 دستیابی به خواص مکانیکی و سایشی فوق العاده در کامپوزیت جدید با زمینه آلیاژ آنتروپی بالای FeCoCoMnNi، تقویت شده با CNT+GNP مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر حمیدرضا عزت پور
17 1399 بهینه سازی الگوریتم تحلیل داده های میکروسکوپ تداخلی نور سفید به منظور اندازه گیری توپوگرافی سطح با دقت 10 نانومتر" شرکت دانش بنیان فتح نور میهن دکتر هادی برزویی
18 1399 توليد لايه نازك اكسيد سيليسيم فلوئوردار شفاف و سخت با ضريب شكست فوق كم به روش پليمريزاسيون پلاسمايي سازمان ریاست جمهوری-صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور-INSF دکتر مرضیه عباسی فیروزجاه