گزارش تصویری از برگزاری گردهمایی گرانش و ذرات شمال شرق کشور

دسته: اخبار
تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 27 آذر 1399 23:19

 

 

گزارش تصویری از دومین روز برگزاری پنجمین گردهمایی گرانش و ذرات شمال شرق کشور در دانشگاه فناوری های نوین سبزوار