skhtma1.jpg

ارتقاء سطح تعاملات کتابخانه ای با دانشگاه حکیم سبزواری

 

ارتقاء سطح تعاملات دانشگاه فناوری های نوین و دانشگاه حکیم سبزواری در حوزه کتاب و کتابخوانی

 

در راستای پاسخگویی به درخواست دانشجویان دانشگاه، جهت استفاده از کتابخانه دانشگاه حکیم سبزواری، طی پیگیری های به عمل آمده از سوی مسئولین دانشگاه و در راستای تعامل و هم افزایی بین دانشگاهی، امکان بهره مندی و استفاده از منابع غنی کتابخانه دانشگاه حکیم سبزواری برای دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین سبزوار فراهم گردید. استفاده از منابع قابل دسترس برای دانشجویان این دانشگاه، طی توافقی که با دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفته است، امکان پذیر گردیده و زین پس دانشجویان می توانند از تعداد قریب به 90 هزار جلد منابع کتابخانه ای به زبان فارسی و عربی و حدود 11 هزار جلد منبع لاتین(انگلیسی و فرانسه) در مخزن این کتابخانه ارزشمند بهره مند گردند.
دانشجویان گرامی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می توانند جهت استفاده از منابع یاد شده با مراجعه به کتابخانه ابوالفضل بیهقی دانشگاه، جهت اخذ معرفی نامه اقدام و منابع مورد نیاز خود را از سایت www.hsu.ac.ir/lib جستجو نمایند.

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.