skhtma1.jpg

نشست دکتر مسیحای اکبر معاون مدیرکل تریبت بدنی وزارت علوم با هیات رئیسه دانشگاه

دکتر مسیحای اکبر معاون مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم با رئیس دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد.

 

 

 

 

 

در این نشست دکتر مسیحای اکبر ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش سرانه ورزشی دانشجویان و احداث فضاهای ورزشی در دانشگاه، بر پیشرفت سریع امور عمرانی در بخش تربیت بدنی دانشگاه ها وخوابگاه ها تاکید نمودند. همچنین پیشنهادهایی از جانب مدیر دانشجویی دانشگاه برای ارتقای سطح فضای سرانه ورزشی و امکانات ورزشی خوابگاه ها ارائه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.