skhtma1.jpg

بازدید رئیس دانشگاه از پارک علم و فناوری خراسان

رئیس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار از پارک علم و فناوری خراسان بازدید نمود.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه وبه نقل ازروابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، دکتر قنبری رئیس پارک خراسان ضمن خوش آمد و خیر مقدم، به معرفی پارک خراسان و شرکت های فناور آن پرداخت.

رئیس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار ضمن آشنایی و ابراز خرسندی از این بازدید، زمینه های همکاری بیشتر پارک و دانشگاه را بیان و بر دو محور انتقال فناوری و همچنین مصادیق و تجربیات دانشگاهی تاکید کرد.
رئیس پارک خراسان همچنین انتقال تجربه را همراه با تمرکز عنوان کرد و استفاده از پتانسیل های موجود در شهر سبزوار و منطقه و ظرفیت هیأت علمی های آن را در رشد و توسعه دانشگاه و منطقه موثر دانست.
ایشان با تأکید بر توسعه فناوری در منطقه به عنوان اساس پارک های علم و فناوری، در بیان تمرکز بر توسعه بازار هدف، پتانسیل های منطقه و ماموریت های خاص گفت: "بذر را در جایی بکارید که باغبان خوبی دارد."
در پایان دکتر امیر احمدی این بازدید را فرصت مغتنمی برشمرد و درخصوص همکاری و هم فکری های بیشتر به منظور توسعه و دستیابی به نتایج رضایت بخش ابراز امیدواری کرد.

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.