سامانه میز خدمت الکترونیک    

اداره دانش آموختگان

 

اداره امتحانات

   

معرفی کارشناسان آموزش

 

آیین نامه های آموزشی

   

دبیرخانه مرکزی 

 
 جذب هیات علمی        
         

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.